Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Samarbetet med Mimmit sijottaa fortsätter

Samarbetet med influencerduon Mimmit Sijoittaa kretsar den här våren kring SEB:s globala Open Opportunity kampanj. I samarbete med Mimmit vill vi sprida kampanjens budskap om allas rätt till flera och lika möjligheter till en stor målgrupp.

Open Opportunity kampanjen handlar om att alla ska ha lika möjligheter att spara, placera, grunda ett företag och utvecklas i sin karriär. I samma anda verkar Mimmit sijoittaa och samarbetet med dem står på en stark och gemensam värdegrund.

Goda resultat från ifjol

Samarbetet med Mimmit sijoittaa startade på våren 2021.  Syftet var att lyfta fram karriärmöjligheterna inom finansbranschen och att inspirera särskilt unga kvinnor att söka sig till branschen. En annan viktig målsättning var att främja kvinnors intresse för investeringar och ägandeskap.  

Resultatet från samarbetet syntes redan i rekryteringarna på hösten. Kvinnornas andel av det totala antalet nyanställda steg och andelen kvinnor som sökte till våra lediganslagna internship platser steg betydligt i förhållande till året innan.

- En viktig del av vårt hållbarhetsarbete är att vara aktiva och stå för upp viktiga diskussioner i samhället. Vi tror på styrkan i mångfald på arbetsplatsen och vill förmedla en positiv bild av bankbranschen som arbetsgivare och karriärmöjligheterna som branschen erbjuder, säger Reetta Julkunen från HR-avdelningen.

Följ oss och Mimmit sijoittaa på Istagram

@mimmitsijoittaa ja @sebcareer

Mimmit sijoittaa är en grupp energiska, unga kvinnor som i sina kanaler pratar pengar, placeringar och sparande med en målgrupp som speglar dem själva. Målgruppen är främst kvinnor, i åldersgruppen 24–34 år. Mimmit sijoittaa fick sin början då två ambitiösa studerande, Pia-Maria Nickström och Hanna Tikander, tillsammans beslöt göra börsvärlden mera jämlik. I september 2019 vann de priset "Årets placerargärning" vid Sijoittaja 2019 eventet.