Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

SEB andra kvartalet 2016: Underliggande rörelseresultat 5 016 Mkr (4 493)

Exklusive en engångspost på 520 Mkr, SEB:s baltiska medlemskap i Visa, uppgick rörelseresultatet för det andra kvartalet till 5 016 Mkr (4 493) och räntabiliteten till 11,9 procent. Inklusive engångsposten, uppgick rörelseresultatet till 5 536 Mkr och räntabiliteten till 14,0 procent.

SEB:s VD och koncernchef Annika Falkengren kommenterar resultatet:

”I en omvärld präglad av osäkerhet har kundernas behov av rådgivning och riskhanteringstjänster fortsatt att öka. Det märks i provisionsintäkterna och nettoresultatet av finansiella transaktioner som ökade mellan det andra och första kvartalet.

För det första halvåret var däremot alla intäktsrader, exklusive de positiva och negativa engångseffekterna, lägre än 2015, vilket återspeglar de negativa räntorna och det avvaktande affärsklimatet.

Omvärldsläget är utmanande men vi är fast beslutna – och väl positionerade med vår diversifierade affärsmix och starka balansräkning – att stödja våra kunder.”

Exklusive en engångspost på 520 Mkr, SEB:s baltiska medlemskap i Visa, uppgick rörelseresultatet för det andra kvartalet till 5 016 Mkr (4 493) och räntabiliteten till 11,9 procent. Inklusive engångsposten, uppgick rörelseresultatet till 5 536 Mkr och räntabiliteten till 14,0 procent.

Rörelseintäkterna exklusive engångsposten uppgick till 10,6 miljarder kronor, en ökning med 4 procent jämfört med det första kvartalet i år. Rörelsekostnaderna minskade med 2 procent till 5 332 Mkr, exklusive engångsposter i det första kvartalet.

Kreditkvaliteten var fortsatt god och kreditförlustnivån var 6 baspunkter i kvartalet. Likviditets-täckningsgraden var 129 procent (128). Kapitalpositionen var stark med en kärnprimärkapitalrelation på 18,7 procent (18,8).

För mer information, kontakta
Jan Erik Back, ekonomi- och finansdirektör, 08-22 19 00
Jonas Söderberg, Chef Investor Relations, 08-763 83 19; 073-521 02 66
Viveka Hirdman-Ryrberg, Kommunikationsdirektör, 08-763 85 77; 070-550 35 00

SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företagskunder och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen. Den 30 juni 2016 uppgick koncernens balansomslutning till 2 677 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 657 miljarder kronor. Koncernen har cirka 15 500 medarbetare. Läs mer om SEB på http://www.sebgroup.com/sv.