Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Din webbläsare är för gammal. För en bättre och säkrare användarupplevelse rekommenderar vi att du byter webbläsare.

SEB belönas för hållbar kapitalförvaltning

SEB rankas som etta i kategorin Sustainable Investments i den ansedda undersökningen Prospera External Asset Management 2021. För undersökningen intervjuades 61 institutionella placerare som är verksamma i Finland.  Bland respondenterna finns pensionsbolag, stiftelser, offentliga samfund, församlingar och universitet.  

SEB har också tidigare erhållit priser inom området för hållbara kapitalförvaltningstjänster. I slutet av 2020 belönades SEB med första pris i hållbarhetskategorin för stora kapitalförvaltare i Scandinavian Financial Researchs (SFR) undersökning. I den undersökningen fick 90 institutionella placerare ta ställning till hållbarhetsfrågor och utvärdera kaptialförvaltare med verksamhet i Finland utifrån ett hållbarhetsperspektiv.  

"Varmt tack till våra kunder för förtroendet som ni visat oss i undersökningarna och för samarbetet vi gjort för att främja hållbara investeringar. Vi har i flera års tid arbetat konsekvent och målmedvetet för att integrera hållbarhet i verksamheten och på den vägen fortsätter vi", säger Tommi Rajala, chef för den institutionella kapitalförvaltningen i Finland. 

Hållbarhet del av all placeringsverksamhet

Hållbarhet har redan länge haft en given plats i SEB:s placeringsprocesser och för portföljförvaltarna är hållbarhet en del av det dagliga arbetet. Särskild uppmärksamhet har ett verktyg som införlivar EU:s taxonomi för hållbara investeringar i placeringsprocesserna fått. Verktyget, som SEB har utvecklat, noterades också internationellt i samband med att SEB nominerades som enda nordiska kapitalförvaltare för FN:s PRI Awards 2020.

ESG-rapportering i kundportföljerna

I såväl Prosperas som SFR:s undersökning framkom att kunderna var särskilt nöjda med SEB:s ESG-rapportering och förmågan att analysera hållbarhetsaspekter ur många olika synvinklar.

– Med hjälp av de verktyg som vi har utvecklat kan vi ge en bra helhetsbild av hållbarhetsgraden också i brett diversifierade portföljer, säger Pekka Larkomaa som ansvarar för portföljlösningarna. 

Målsättningarna skruvas upp

Definitioner av och metoder för mätning av hållbarhet utvecklas i snabb takt. Det kräver ständig utveckling även inom banken. SEB:s kaptialförvaltning har i år fattat ett flertal beslut som höjer målsättningarna inom området. Som exempel införs striktare uteslutningskriterier i alla placeringsfonder och alla fondförvaltarteam kommer att  använda samma verktyg i värderingen av hållbarhetsaspekter.