Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

SEB bland världens 10 bästa inom hållbar placering

SEB har fått erkännande för sitt hållbarhetsarbete av ShareAction. ShareAction är en global organisation, vars mål är att främja ibruktagandet och uppföljandet av standarder för hållbar placering. ShareAction gör även uppskattningar gällande den globala nivån av hållbar placering.

ShareAction har rankat SEB som nr. 9 i sin senaste rapport gällande integrering av hållbarhet i placeringsverksamheten. SEB prisades särskilt gällande arbetet för främjandet av klimatärenden och biodiversitet. 

I utvärderingen observerades kapitalförvaltarens hållbarhetspolitik och -praxis samt målsättningar och transparens i olika delområden. Dessa delområden var bland annat bolagsstyrning, aktivt ägarskap, klimat, biodiversitet samt sociala faktorer. Kapitalförvaltarna utvärderades från synvinklarna för strategiskt arbete samt åtgärderna, såsom process för identifiering av viktiga hållbarhetsteman och objekt för påverkan. Därtill spelade kapitalförvaltarens påverkan en viktig roll i utvärderingen.

Elisabet Jamal Bergström, hållbarhetschef för SEB Investment Management AB är stolt över placeringen i utvärderingen och framhäver rollen för SEB:s egen modell för hållbarhetsklassificering (SIMS-S, SEB Investment Management AB Sustainability Score) i portföljförvaltningen samt den positiva utvecklingen i aktivt påverkande under de senaste åren. 

Läs ShareAction rapporten här. Rapporten innehåller också annan nyttig information gällande hållbar placering och dess integrering.