Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

SEB etablerar ett family office-servicebolag och representationskontor i Schweiz

SEB etablerar ett family office-servicebolag i Zürich, som kommer att erbjuda administrativa och andra icke-finansiella tjänster samt kontorslokaler till family offices och affärsfamiljer i Schweiz. Banken planerar också att öppna ett representationskontor under samma tak.

– Det bor många nordiska affärsfamiljer i Schweiz och antalet har ökat de senaste åren. Många av dem har uttryckt ett behov av vägledning och stöd kring praktiska frågor. Vi vill skapa en miljö där de kan träffas och få tillgång till kontorsutrymmen, men också dra nytta av icke-finansiella tjänster av hög kvalitet, säger William Paus, chef för SEB:s division Private Wealth Management & Family Office.

Det nya bolaget kommer, med inspiration från året då banken grundades, att heta 1856 Family Office. Servicebolaget kommer att erbjuda olika typer av icke-finansiella tjänster som rekommendation av lokala leverantörer för bokföring, redovisning, juridisk rådgivning samt administrativ support och en conciergetjänst. 1856 Family Office kommer också att tillhandahålla en dynamisk kontorsmiljö där kunder kan hyra kontorslokaler, skrivbord och mötesrum, samtidigt som de har möjlighet att nätverka och dela erfarenheter med andra familjer och individer.

Med etableringen av 1856 Family Office har SEB ambitionen att förena det nordiska nätverket i Schweiz och bli den naturliga mötesplatsen för daglig support, samarbete, samt evenemang för nätverkande och kunskapsutbyte. Syftet är att skapa en känsla av tillhörighet för alla nordiska familjer och family offices och att hjälpa dem med deras dagliga uppgifter och utmaningar.

Representationskontor

Parallellt med etableringen av 1856 Family Office, och under förutsättning av godkännande från den schweiziska tillsynsmyndigheteten, så planerar SEB att öppna ett representationskontor som kan marknadsföra de finansiella tjänster som banken för närvarande erbjuder från andra länder. SEB har redan en väl fungerande gränsöverskridande modell för att erbjuda finansiella tjänster till både företagskunder och institutionella kunder samt nordiska privatpersoner bosatta i Schweiz. Företag och institutioner servas främst från SEB i Tyskland, medan Private Wealth Management- och Family Office-kunder erbjuds investeringsrådgivning och finansieringslösningar från SEB:s kontor i Luxemburg i nära samarbete med hemmamarknaderna. 

– SEB blir den första svenska banken med representation i Zürich och den första nordiska banken att erbjuda icke-finansiella tjänster i Schweiz genom ett dedikerat servicebolag, säger Julia Kuosmanen, chef för SEB:s Private Wealth Management & Family Office i Finland.

– Genom etableringen av det nya bolaget och representationskontoret i Zürich räknar vi med att kunna förbättra servicen till våra kunder i Schweiz, säger Julia Kuosmanen

- Det ligger i linje med vår strategi som är att vara nära kunderna och försöka ligga steget före. Det nya bolaget ingår i ett globalt koncept under samma namn –1856 Family Office. Framöver är vår ambition att erbjuda denna typ av tjänster på flera av våra hemmamarknader, säger William Paus.

Ambitionen är att öppna1856 Family Office med två till tre anställda under hösten.