Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

SEB fick pris som Finlands mest hållbara kapitalförvaltare

I en undersökning utförd av ansedda Scandinavian Financial Research (SFR) har SEB utsetts till Finlands mest hållbara kapitalförvaltare i kategorin "Large", dvs de största aktörerna på den finska marknaden.  

I undersökningen intervjuades 90 institutionella placerare i Finland. Bland respondenterna fanns bl.a. pensionsbolag, stiftelser, offentliga samfund, församlingar och universitet  

– Jag vill rikta ett varmt tack till våra kunder för utmärkelsen och för samarbetet som har utvecklat vårt hållbarhetsarbete. Priset är en prestation som vi värderar högt. Ett stort tack förtjänar också hela placeringssorganisationen som under flera års tid har arbetat konsekvent och målmedvetet för att integrera hållbarhet i verksamheten och rapporteringen", säger Tommi Rajala, chef för den institutionella kapitalförvaltningen i Finland. 

– Hållbarhet är en central del i våra placeringsstrategier men samtidigt måste vi erkänna att det fortfarande finns utrymme för förbättring.   

Hållbarhet del av all placeringsverksamhet

Hållbarhet har redan länge haft en given plats i SEB:s placeringsprocesser och för portföljförvaltarna är hållbarhet en del av det dagliga arbetet. I år har SEB fått särskild uppmärksamhet för ett verktyg som införlivar EU:s taxonomi för hållbara investeringar i placeringsprocesserna. Verktyget, som SEB har utvecklat,  noterades också internationellt i samband med att SEB nominerades som enda nordiska kapitalförvaltare för FN:s PRI Awards. 

ESG-rapportering i kundportföljerna 

I SFR:s undersökning framkom också att kunderna var särskilt nöjda med SEB:s ESG-rapportering.

– Vi har tagit stora kliv framåt gällande hållbarhetsrapporteringen till kunderna, säger Pekka Larkomaa som ansvarar för portföljlösningarna. 

– Med hjälp av de verktyg som vi har utvecklat kan vi analysera hållbarhetsaspekter ur många olika synvinklar. På så sätt får vi en helhetsbild av hållbarhetsgraden också i brett diversifierade portföljer.