Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

SEB huvudarrangör för Citycon Abp:s aktieemission

SEB är en av huvudarrangörerna för Citycon Abp:s aktieemission 23.6–7.7.2015. I emissionen erbjuds Citycons aktieägare nya aktier med stöd av aktieägarnas företrädesrätt till teckning av nya aktier.

Emissionsprospektet finns på sebgoup.com