Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

SEB huvudarrangör för Citycon Abp:s aktieemission

SEB är en av huvudarrangörerna för Citycon Abp:s aktieemission 23.6–7.7.2015. I emissionen erbjuds Citycons aktieägare nya aktier med stöd av aktieägarnas företrädesrätt till teckning av nya aktier.

Emissionsprospektet finns på sebgoup.com