Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Din webbläsare är för gammal. För en bättre och säkrare användarupplevelse rekommenderar vi att du byter webbläsare.

SEB Investment Outlook: Ljus finanshöst väntar för den som vågar

Finansmarknaderna lever för närvarande med ett betydande antal svårförutsägbara och obehagliga oroshärdar. Trots det stiger aktiemarknaderna i hygglig takt. Det bekräftar en gammal tes att marknader kan leva med risker så länge den underligande konjunkturen förstärks. En annan tes är att den viktigaste konjunkturindikatorn ur marknadssynpunkt är att USA skall vara stabilt, vilket det är, och sannolikt fortsätter att vara.

Idag har vi en situation då centralbanker fortsätter att bedriva en stimulerande politik. Exempelvis tog Europeiska Centralbanken nyligen ytterligare steg för att stimulera och stötta ekonomin genom att sänka styrräntan.

- Konsekvensen av allt stöd från centralbankerna är extremt låga obligationsräntor. Därmed har avkastningsmöjligheterna i denna typ av värdepapper blivit klart begränsade. Naturligt vänds blickarna då mot andra avkastningskällor, inte alltid nödvändigtvis till särskilt mycket högre risk. Hedgefonder är ett bra exempel, obligationer utgivna i tillväxtländer ett annat, säger Hans Peterson, chef för tillgångsslagsallokering på SEB.

Strukturellt är vi i en aktiefas. Vi ser en uppgång och stabilisering av konjunkturbilden det kommande halvåret. Det kommer att gynna olika typer av risktillgångar, främst aktier.

- En risk är att de åtgärder som vidtas i Europa inte får grepp och att regionen sjunker ned i deflation och stagnation. Det är inget huvudscenario, men det förtjänar ändå viss uppmärksamhet i rapporten, säger Hans Peterson.

Investment Outlook ger läsaren en djup inblick i investeringsklimatet och utsikterna för sju tillgångsslag samt ger tips och råd kring aktuella risker och möjligheter i konsten att investera. 

Läs hela rapporten här