Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

SEB kapitalförvaltning: Kostnadsrapport för år 2018

EU:s direktiv om marknader för finansiella instrument, MiFID II, trädde i kraft i januari 2018 och medförde nya bestämmelser för handel av finansiella instrument och tillhandahållande av investeringstjänster.

För banker och andra finansinstitut har regleringen medfört ökade rapporteringskrav gentemot både myndigheterna och kunderna. Enligt direktivet måste alla kostnader förknippade med värdepappersplaceringar rapporteras till kunden såväl före affären som i efterskott. Från och med i år kommer vi att rapportera en sammanfattning av alla kostnader för föregående år i form av en Kostnadsrapport. Kostnadsrapporten 2018 finns antingen redan tillgänglig i Portföljtjänsten eller uppenbarar sig inom kort. Ifall du inte använder Portföljtjänsten, skickas rapporten per post.