Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Din webbläsare är för gammal. För en bättre och säkrare användarupplevelse rekommenderar vi att du byter webbläsare.

SEB kapitalförvaltning: Kostnadsrapport för år 2018

EU:s direktiv om marknader för finansiella instrument, MiFID II, trädde i kraft i januari 2018 och medförde nya bestämmelser för handel av finansiella instrument och tillhandahållande av investeringstjänster.

För banker och andra finansinstitut har regleringen medfört ökade rapporteringskrav gentemot både myndigheterna och kunderna. Enligt direktivet måste alla kostnader förknippade med värdepappersplaceringar rapporteras till kunden såväl före affären som i efterskott. Från och med i år kommer vi att rapportera en sammanfattning av alla kostnader för föregående år i form av en Kostnadsrapport. Kostnadsrapporten 2018 finns antingen redan tillgänglig i Portföljtjänsten eller uppenbarar sig inom kort. Ifall du inte använder Portföljtjänsten, skickas rapporten per post.