Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

SEB mest uppskattade kapitalförvaltaren i Prosperas undersökning

SEB placerade sig på första plats i den svenska TNS Sifo Prosperas undersökning av institutionella kapitalförvaltare. SEB var den mest uppskattade kapitalförvaltaren i Prosperas undersökning även år 2013.

SEB placerade sig på första plats i den svenska TNS Sifo Prosperas undersökning av institutionella kapitalförvaltare. SEB var den mest uppskattade kapitalförvaltaren i Prosperas undersökning  även år 2013.

I undersökningen intervjuades institutionella placerare i 61 organisationer i Finland. I undersökningen deltog bland annat pensionsstiftelser och –kassor, försäkringsbolag, stiftelser, universitet och andra offentliga samfund.

Kapitalförvaltarna utvärderades på 12 olika områden, bland annat avkastningsutveckling, kvaliteten på kundservicen, portföljförvaltningsresurser, produkturval och klaviteten på organisationen allmänt. Totalbetyget räknades som ett medeltal av dessa kriterier och SEB fick det högsta betyget av alla 14 kapitalförvaltare som utvärderades i undersökningen.

”Vi tackar alla våra kunder för den positiva respons vi fått och strävar till att ytterligare förbättra vår service i framtiden. Vi fann delområden där det finns rum för förbättringar och vi kommer att koncentrera oss i framtiden på att förbättra dessa”, kommenterade Tommi Rajala, direktör för SEB:s institutionella kapitalförvaltning.