Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

SEB och EMMA inleder konstsamarbete: Nutidskonst i Helsingfors centrum

SEB och EMMA - Esbo moderna konstmuseum har inlett ett treårigt samarbete som innefattar en serie specialbeställa verk av finländska nutidskonstnärer. De totalt sex verken, som inkluderas i EMMAs konstsamlingar, ställs ut ett i sänder i SEB:s entré i kontoret på Södra Esplanaden 18. Verken byts ut två gånger om året. Som kurator för utställningsserien fungerar Ingrid Orman från EMMA. 

Det första verket är en installation, Cyan Sjö, av konstnären Paula Lehtonen. Verket beskriver Östersjöns två sidor: det vackra och rent av romantiska havet i kontrast till ett av världens ekologiskt känsligaste och mest förorenade hav. Installationen kan upplevas både utifrån gatan och inne i kontoret från 24 oktober 2017.

Konstsamarbetet har sitt ursprung i SEB:s och EMMAs gemensamma intresse att skapa en engagerande närmiljö och lyfta fram tankeväckande samhällsfrågor. Båda parter drivs av en stark övertygelse om att kreativitet och förmågan att se världen med andra ögon behövs för att skapa en bättre värld.

"Vårt nya kontor på Södra Esplanaden 18 har gett oss en ny typ av närvaro i gatubilden och nya möjligheter att kommunicera vår roll som bank och samhällsmedborgare", säger SEB:s landschef Marcus Nystén. "SEB har i alla tider stöttat entreprenörskap och genom samarbetet med EMMA vill vi uppmärksamma bredden i entreprenöriellt tänkande. Konstnärer, författare, filmskapare och musiker har i alla tider haft förmågan att se på samhället med nya ögon och banat väg för förändring och utveckling. Den typen av ambitioner vill SEB stöda".

"Vi ser EMMA som en dynamisk utmanare till de traditionella museerna och valet av EMMA som samarbetsparter var därför enkelt", säger SEB:s kommunikationansvariga Viveka Ahlskog.

"Samarbetet med SEB är givande ur många synvinklar. Dels ingår vi ett nytt slag av partnerskap, en utmaning som många museer står inför i dagens värld, och dels kan vi genom samarbetet utveckla och förnya museets samlingar. Det ger oss möjligheten att skaffa verk som kan visas i icke-museala, gärna lite oväntade miljöer där publiken redan finns. På så sätt når konsten en bredare publik och museets roll utvecklas i en allt mera inkluderande och engagerande riktning", säger EMMAs museichef Pilvi Kalhama.

 

Mera information Presskontakt
Marcus Nystén Viveka Ahlskog
Landschef, SEB  Marknadsförings- och kommunikationschef
tfn 050 597 0060 tfn 040 521 3145
marcus.nysten@seb.fi viveka.ahlskog@seb.fi

Pressbilder

Password: emmamuseum