Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

SEB rådgivare till Neste i uppdateringen av ramverk för grön finansiering

Neste har publicerat ett reviderat ramverk för grön finansiering (Green Finance Framwork) som syftar till att anpassa framtida finansieringsaktiviteter till marknadens bästa praxis och standarder. SEB agerade som ensam rådgivare till ramverket.

- Nestes nya ramverk för grön finansiering är ett viktigt verktyg för bolagets investeringar under de kommande åren. Neste är en global ledare när det gäller att skapa ansvarsfulla värdekedjor och finna lösningar på stora samhälleliga utmaningar. Det är otroligt fint att vi uppfattas som en relevant samtalspartner och rådgivare för dem inom ett så strategiskt område, säger Anssi Kiviniemi, SEB:s chef för hållbarhet i Finland.

Utöver lösningar för förnybar och cirkulär ekonomi inkluderar det reviderade ramverket förnybar energi som en investeringskategori. Bland de långsiktiga åtgärderna i klimatfärdplanen finns bl a expansion av nya tekniker och innovationer, med fokus på förnybar vätgas. Förnybar vätgas och annan ny teknik beräknas ha potential att minska utsläppen med minst 20 procent i jämförelse med basutgångspunkter från 2019 fram till år 2030.

S&P Global Ratings har utfärdat ett andrapartsutlåtande gällande ramverket och betygsatt det som Medium Green i helhetsbedömningen. Betyget för förnybara och cirkulära ekonomilösningar är mörk- eller medelgrönt och betyget för förnybar energi klassas som medelgrönt.