Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

SEB skapar ny division för att ytterligare vässa sitt Private Banking-erbjudande

SEB skapar en ny division, Private Wealth Management & Family Office, för att ytterligare stärka sitt fokus på entreprenörer, individer och familjer och deras företag i SEB:s hemmamarknader. 

Ända sedan SEB grundades har banken stöttat individer och företag i deras värdeskapande. Den globala Private Banking-industrin växer, vilket är drivet av framgångsrikt entreprenörskap och ett gynnsamt makroekonomiskt läge, inklusive demografiska faktorer och starka finansiella marknader. Genom att nu samla SEB:s expertis inom Private Banking inom en division vässar banken sitt erbjudande ytterligare för att möta kundernas kontinuerligt föränderliga behov, med syfte att utveckla SEB:s affär inom sparande och investeringar.

– SEB har starka och långvariga relationer med kunder, från entreprenörer till professionella family offices, och jag är övertygad om att vi genom att skapa denna dedikerade Private Wealth Management & Family Office-division kommer att kunna bli en än mer relevant partner till både nya och existerande kunder på våra hemmamarknader. Vår målsättning är att ta en ledande position inom detta allt viktigare segment genom att erbjuda förstklassig investeringsrådgivning baserat på SEB:s hela produkterbjudande inom analys, börsnoteringar och alternativa investeringar, säger Johan Torgeby, SEB:s vd och koncernchef.

SEB:s Private Wealth Management & Family Office kommer genom att dra nytta av expertis från alla delar av banken, däribland Investment Banking, att ha en solid plattform för att möta nya kundbehov och möjliggöra ytterligare tillväxt. Till en början kommer divisionen att ha ungefär 500 anställda i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Tyskland, Luxemburg, Storbritannien och Singapore. 

Den nya divisionen ligger i linje med den omstrukturering av kundsegmentet som inleddes i Finland redan förra året. Målgruppen är i fortsättningen smalare men tjänsteutbudet breddas. Privatkunderna kommer att få bättre tillgång till bankens  expertkunskap inom företagssegmentet och internationella nätverk.  

– Förmögenhetsförvaltning förblir en central del av våra tjänster men vi vill utveckla rådgivningen vad gäller t ex alternativa placeringar, (kapitalinvesteringar, infrastruktur, förnybar energi, impact investing), juridiska tjänster och finansiering, säger Mika Koskinen, chef för den finska Private Banking enheten. 

Primära målgrupper är professionella investerare, holding- och family office -bolag samt familjehelheter. 

– Family office -konceptet innebär för oss betydligt mera än enbart storleken på förmögenheten. Vi ser att kunderna inom målgruppen agerar vädligt likt institutionella placerare. I fortsättningen omstrukturerar vi vårt tjänsteutbud till att passa större kundhelheter. På så sätt kan vi garantera hög kvalitet på våra tjänster och öppna de möjligheter som vårt internationella nätverk erbjuder också för privata investerare, fortsätter Koskinen.