Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

SEB tredje kvartalet 2014: Rörelseresultat 6,7 miljarder kronor (4,6)

Kvartalets rörelseintäkter uppgick till 12,7 miljarder kronor.

SEB:s VD och koncernchef Annika Falkengren kommenterar resultatet:

- Än en gång är det tydligt att uppgången i världsekonomin är skör och att företagen är mer avvaktande. I det här klimatet ger vårt fokus på kunderna stabilitet i intjäningen.
- Samtliga verksamheter ökade intäkterna och visade tillväxt i kundbasen med god kostnadskontroll. Rörelseintäkterna och resultatet var högre än det förra kvartalet trots att sommarmånaderna precis som vanligt var lugnare.
- Vår ökade kostnads- och kapitaleffektivitet gjorde att räntabiliteten i kvartalet uppgick till 17,3 procent; 13,8 procent exklusive engångsposter. Kärnprimärkapitalrelationen stärktes till 16,2 procent.

Kvartalets rörelseintäkter uppgick till 12,7 miljarder kronor. I intäkterna ingick en positiv engångseffekt från en försäljning av MasterCard-aktier till ett belopp om 1,3 miljarder kronor. Exklusive denna effekt uppgick rörelseintäkterna till 11,3 miljarder kronor, en ökning med 10 procent jämfört med samma kvartal 2013. Rörelsekostnaderna ökade med 1 procent till 5,5 miljarder kronor. Kvartalets rörelseresultat uppgick till 5,3 miljarder kronor (6,7 miljarder kronor inklusive engångseffekten), vilket var 16 procent högre än det tredje kvartalet 2013.

Kreditkvaliteten var fortsatt god. Kreditförlusterna uppgick till 473 miljoner kronor, vilket motsvarar en kreditförlustnivå på 13 baspunkter.

Likviditetstäckningsgraden var 122 procent. Likviditetsreserven uppgick till 613 miljarder kronor och de totala likvida tillgångarna till 840 miljarder kronor.

Ladda ner delårsrapporten

Ladda ner Fact Book