Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Investment Outlook: Orosmolnen skingras när dubbelvändningen tar form

Situationen med dubbla bromsmekanismer i form av konjunkturavmattning och fortsatt inflationsbekämpning med åtföljande stram penningpolitik ser ut att kunna lätta. Vi är fortsatt i en sencyklisk fas med en prognostiserad mjuklandning framför oss. I denna fas brukar riskaptiten dämpas, då vinster pressas och andelen kredithändelser ökar, men situationen blir mer balanserad när styrräntesänkningar och tillväxtåterhämtning tar form. I denna miljö bedömer vi att ett risknyttjande kring neutralläget är lämpligt.

– Fallande inflationstakt pekar på att centralbankerna kan tänkas påbörja räntesänkningar kring halvårsskiftet 2024. Det i sin tur bidrar till att placerarnas riskaversion börjar släppa. Samtidigt är vårt huvudscenario en relativt kort och grund mjuklandning för global tillväxt. Det finns dock fortfarande risk för att räntenivån, speglat mot konjunkturutvecklingen, förblir för hög och för länge. En neutral risknivå är i dagsläget motiverat då vi ser potentiella problem i det kortare perspektivet men klart bättre utsikter på medellång sikt, säger SEB:s placeringsdirektör Antti Katajisto. 

Teman

I denna utgåva av Investment Outlook lanseras även två teman:

•    GLP-1 ändrar världsordningen
•    Elmarknadens utveckling och prisdynamik

Hela rapporten, samt webbfilm, finns tillgänglig på seb.se/investmentoutlook.