Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

SEB:s bokslutskommuniké 2016

Exklusive jämförelsestörande poster var rörelseresultatet 20,3 miljarder kronor och räntabiliteten 11,3 procent. Rörelseresultatet för 2016 uppgick till 14,9 miljarder kronor (20,9) och räntabiliteten var 7,8 procent.

SEB:s VD och koncernchef Annika Falkengren kommenterar resultatet:

”Efter en försiktig början på året, blev affärsläget mer positivt mot slutet och antalet företagstransaktioner ökade. Storföretagens kreditefterfrågan ökade och SEB deltog i ett antal stora börsintroduktioner i Norden. Både i Sverige och i Baltikum har vi sett en växande vilja att investera hos inhemska små och medelstora företag. Kunderna efterfrågade rådgivnings- och riskhanteringstjänster under hela året.”

Rörelseintäkterna för det fjärde kvartalet uppgick till 11,6 miljarder kronor, en ökning med 8 procent jämfört med det tredje kvartalet i år. Rörelsekostnaderna var 5,7 miljarder kronor (5,4). Rörelseresultatet för det fjärde kvartalet uppgick till 5,6 miljarder kronor (5,2) och räntabiliteten till 12,3 procent.

Kreditkvaliteten var fortsatt god och kreditförlustnivån var 8 baspunkter i kvartalet. Likviditets-täckningsgraden var 168 procent (128 vid förra årsskiftet). Kapitalpositionen var stark med en kärnprimärkapitalrelation på 18,8 procent (18,8 vid förra årsskiftet). Vår egen beräkning av kärnprimärkapitalkravet, inklusive tillägg för löptidsgolv och riskvikter för företag, uppgick till 16,9 procent och därmed är vår buffert 1,9 procent.

Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna på 5:50 kronor (5:25) per aktie för 2016.


För mer information, kontakta

Jan Erik Back, ekonomi- och finansdirektör, 08-22 19 00
Jonas Söderberg, chef Investor Relations, 08-763 83 19; 073-521 02 66
Viveka Hirdman-Ryrberg, kommunikationsdirektör, 08-763 85 77; 070-550 35 00