Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

SEB:s bokslutskommuniké 2017

Exklusive jämförelsestörande poster var rörelseresultatet 22,7 miljarder kronor och räntabiliteten 12,7 procent.

Resultatet för 2017