Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

SEB:s bokslutskommuniké 2018

Rörelseresultatet, före jämförelsestörande poster, uppgick för 2018 till 22,8 miljarder kronor (22,7) och räntabiliteten till 13,4 procent (12,9).

Läs mer om Bokslutskommunikén för 2018