Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

SEB:s första kvartal 2015: Rörelseresultat 5,8 miljarder kronor (4,9)

Kvartalets rörelseintäkter uppgick till 11,6 miljarder kronor, en ökning med 11 procent jämfört med motsvarande kvartal 2014.

SEB:s VD och koncernchef Annika Falkengren kommenterar resultatet:

- Vi verkar i exceptionella tider, där negativa räntor har vänt upp och ner på ekonomiska sanningar. Det påverkar kundernas beteende. Även under dessa förhållanden ledde vår väldiversifierade affärsmix till att rörelseresultatet ökade.

- Marknadsläget med hög volatilitet och stigande börskurser manar till försiktighet. Kundernas efterfrågan på säkrings- och riskhanteringslösningar samt långsiktigt sparande ökade under kvartalet.

Kvartalets rörelseintäkter uppgick till 11,6 miljarder kronor, en ökning med 11 procent jämfört med motsvarande kvartal 2014. Rörelsekostnaderna ökade med 4 procent till 5,6 miljarder kronor som en följd av redan kända ökade pensionskostnader och valutakurseffekter. Kvartalets rörelseresultat uppgick till 5,8 miljarder kronor, vilket var 19 procent högre än det första kvartalet 2014.

Kreditkvaliteten var fortsatt god. Kreditförlusterna uppgick till 188 miljoner kronor, vilket motsvarar en kreditförlustnivå på 5 baspunkter.

Räntabiliteten i kvartalet uppgick till 13,8 procent. Kärnprimärkapitalrelationen stärktes till 16,6 procent.

Likviditetstäckningsgraden var 124 procent. Likviditetsreserven uppgick till 569 miljarder kronor och de totala likvida tillgångarna till 773 miljarder kronor.