Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

SEB:s Green Bond rapport: Nödvändigt att avlägsna koldioxid från atmosfären

I SEB:s senaste Green Bond-rapport säger experter att investeringsgapet mellan ren och fossil energi ökar i takt med att energikonsumtionen elektrifieras allt mera. Det här stöder deras förväntningar om att den globala förbrukningen av fossila bränslen kommer att nå sin topp 2023.

De internationella klimatmålen är inom räckhåll, även om det nu är oundvikligt, enligt IPCC, att som en ytterligare åtgärd även avlägsna koldioxid från luften för att vi ska klara av att begränsa den globala uppvärmningen till högst två grader.  Green Bond rapporten innehåller ställningstaganden från ledande aktörer på carbon removal marknaden. 

- Att undvika och minska koldioxidutsläppen är de viktigaste stegen mot en nettoneutral värld. Det finns dock typer av utsläpp som är svårnedbrytbara i all verksamhet. Det innebär att vi som en extra åtgärd också måste ta bort koldioxid från kretsloppet. Vi i Finland har naturresurser och industrier för att göra det här och jag ser SEB som en viktig kugge i omställningen när våra kunder implementerar den här typen av projekt. Mer information om detta finns i den nyligen publicerade Green Bond-rapporten, säger Anssi Kiviniemi, SEB:s hållbarhetschef i Finland.

Investeringar i ren energi ökar  

Kina har fortfarande ett fast grepp om ledningen i energiomställningen, men det finns nu tidiga tecken på att investeringarna ökar även i västvärlden. Under första kvartalet 2023 ökade investeringarna i förnybar energ i EMEA-området med 50%, vilket är den högsta nivån på tre år. Samtidigt har det rapporterats om investeringar värt över 150 miljarder USD i ren energi under de första åtta månaderna sedan den amerikanska lagen om inflationsminskning antogs i augusti förra året.

- Kina är fortfarande ledande, men investeringarna i ren energi i väst ökar och flera sektorer med stor energiförbrukning är nära en vändning, säger Thomas Thygesen, SEB:s chef för forskning inom klimat och hållbar finansiering.

I takt med att elektrifieringen tilltar inom transport och kommersiella fordon, och så länge det politiska stödet för att komma ikapp är starkt, förväntar han sig fortfarande att de globala investeringarna i ren energi kommer att fördubblas till 2025 och ytterligare en gång till 2030.

Det innebär att vi är mycket nära toppen för förbrukningen av fossil energi på global nivå och att vi fortfarande har en realistisk chans att klara omställningen till 2050, säger Thomas Thygesen.

Marknaden för hållbar finansiering

Rapporten innehåller också en uppdatering av marknaderna för hållbar finansiering. Marknaden för hållbara obligationer och lån fortsätter att minska. Under de första fyra månaderna 2023 uppgick emissionsvärdet av hållbarhetsobligationer till 450 miljarder dollar, då värdet vid samma tidpunkt för ett år sedan var 543 miljarder dollar. 

Kapitalinflödet till SRI/ESG-klassificerade fonder, både gällande obligations- och aktieinvesteringar, har också planat ut under de senaste 18 månaderna. Detta efter en period på flera år med explosionsartad tillväxt.   

– Den främsta anledningen till nedgången i hållbarhetslänkade skuldebrev i år är att emissionerna av märkta banklån har minskat, särskilt i Asien och Nordamerika, säger Gregor Vulturius, Senior Researcher och rådgivare inom Climate & Sustainable Finance på SEB.

– Emissionerna av hållbarhetsmärkta obligationer fortsätter däremot att öka. I Europa, där ESG-frågor är mindre politiskt framträdande än i USA, fortsätter kapitalflödet att stödja efterfrågan på hållbarhetsobligationer, tillägger Vulturius.

Om Green Bond rapporten

SEB, som tillsammans med Världsbanken utvecklade Green Bond-konceptet 2007/2008, publicerar forskningsrapporten The Green Bond 5-6 gånger per år. Syftet är att ge läsarna insikter om hållbar finansiering genom olika teman. Rapporten täcker alla typer av produkter och marknader för hållbar finansiering, men vi har valt att behålla det historiska namnet - The Green Bond - som en hyllning till vår roll som pionjär på marknaden för gröna obligationer. Rapporten The Green Bond finns på sebgroup.com.