Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

SEB:s Green Bond rapport: Som mörkast strax innan gryningen

I den senaste Green Bond rapporten analyserar vi orsaker varför omställningsinvesteringarna har planat ut och förklarar varför den nya nedgången i priserna i omställningskedjan tyder på att bakslaget är tillfälligt. Det optimistiska scenariet stöds av det faktum att både transaktioner i hållbara obligationer och aktier i ren energi har bottnat. Januari 2024 var den starkaste januari någonsin för nya hållbara skuldtransaktioner och det sammanlagda värdet av emissionerna ökade med 14% från 2023.

- 2023 måste ses som ett missat tillfälle i energiomställningen, säger Thomas Thygesen, chef för strategi och hållbarhet på SEB Equity Research. - Det ser dock mer ut som en paus än ett trendbrott, eftersom de underliggande, tekniska drivkrafterna är oförändrade.

- Kombinationen av fallande priser och stigande volymer är typisk för tekniska revolutioner, och nu faller priserna igen - inte bara inom förnybar energi, utan även inom kompletterande teknologier som batterier för elbilar, säger Thomas Thygesen.

- Så småningom leder detta till en marknadsdriven omvandling mot ett energisystem med nollutsläpp, men inte nödvändigtvis så snabbt som vi behöver. Det behövs mer politiskt stöd för att nå målet till 2050, inte minst i Europa och tillväxtekonomierna.

Rapporten innehåller också en uppdatering om marknaden för hållbar finansiering. Transaktioner i gröna, sociala, hållbara och hållbarhetsrelaterade obligationer och lån under 2023 uppgick till 1,34 biljoner US-dollar, andra året i följd då det totala värdet sjunker. Färsk data tyder på att botten för marknaden för hållbara skuld- och aktieobligationer nåddes i slutet av 2023 och att 2024 kommer att bli ett år av återhämtning och tillväxt.

- Januari 2024 överraskade i positiv mening, säger Gregor Vulturius, Senior Researcher och rådgivare inom Climate & Sustainable Finance på SEB.

- Januari i år var den bästa januari någonsin inom hållbar finansiering, med mer än 147 miljarder dollar i nya hållbara obligationer och lån. Gröna, sociala och hållbarhetsrelaterade obligationer stod för mer än 4,1 procent av den globala skuldkapitalmarknaden i januari och 8,1 procent i Europa, de nordiska länderna inkluderade.

I rapporten diskuteras även riskerna förknippade med greenwashing. SEB:s experter ger en sammanfattning av de senaste insatserna från EU:s tillsynsmyndigheter om hur man hanterar påståenden eller åtgärder som inte tillräckligt tydligt och rättvist återspeglar den underliggande hållbarhetsaspekten gällande en organisation, en finansiell produkt eller tjänst, inklusive EU:s direktiv om gröna påståenden och regler för offentliggörande av finansiell och icke-finansiell information.

Om Green Bond rapporten

SEB, som tillsammans med Världsbanken utvecklade Green Bond konceptet 2007/2008, publicerar forskningsrapporten The Green Bond 5–6 gånger per år. Syftet är att ge läsarna insikter om hållbar finansiering genom olika teman. Rapporten täcker alla typer av produkter och marknader för hållbar finansiering, men vi har valt att behålla det historiska namnet - The Green Bond - som en hyllning till vår roll som pionjär på marknaden för gröna obligationer. Rapporten The Green Bond finns på sebgroup.com.