Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

SEB:s hållbarhetsrapport och Ilmarinens roadmap för biologisk mångfald

SEB har publicerat sin årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2022. I rapporten lyfts också Ilmarinens roadmap för biologisk mångfald fram. 

- Hållbarhetsrapporten innehåller mycket information om bankens förhållningssätt till ämnet- SEB:s mål och hur de ska uppnås, verktyg för Sustainability Classification och bankens Sustainability Policy Framework, som styr hela bankens verksamhet, konstaterar Anssi Kiviniemi, SEB hållbarhetschef i Finland. 
 
En klimatrapport där SEB:s tillvägagångssätt och uppgifter om klimatrisker förklaras mer i detalj ingår även i rapporten. 
 
Årsredovisningen och hållbarhetsrapporten

Ilmarinens roadmap för biologiska mångfald  

SEB fungerade som rådgivare när pensionsbolaget Ilmarinen, som en av de första investerarna i Norden, publicerade en färdplan för biologisk mångfald. 
 
Biologisk mångfald är ett begrepp för all den variation som förekommer mellan arter och livsmiljöer på jorden. Den är viktig för naturens grundläggande funktioner och för oss människor, eftersom produktionen av mat, livsmedel och andra livsviktiga produkter är beroende av den biologiska mångfalden. Den snabba förlusten av biologisk mångfald är därför ett av de största hoten mot vår gemensamma framtid. 
 
- Till skillnad från klimatfrågan finns det dock ännu inga fastställda riktlinjer eller bestämmelser för att mäta och övervaka olika aktörers inverkan på den biologiska mångfalden. Pensionsbolaget Ilmarinen har nu som föregångare publicerat en plan om hur man avser att ta hänsyn till den biologiska mångfalden i sina investeringsprocesser", säger Kiviniemi.