Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Kapitalförvaltningens kundrapporter hittar du behändigt i Portföljtjänsten

EU:s direktiv om marknader för finansiella instrument, MiFID II, som trädde i kraft den 3 januari 2018 och medför nya bestämmelser för handel av finansiella instrument och tillhandahållande av investeringstjänster.

De nya bestämmelserna förpliktigar bankerna att rapportera både mera och oftare till kunderna. T ex ska samtliga avgifter sammanställas och rapporteras till kunden såväl före affären som i efterskott. Även värdepappersinnehaven ska rapporteras åt kunden minst en gång per kvartal. Från och med årsskiftet kommer vi att i första hand leverera alla kundrapporter till Portföljtjänsten. Rapporterna kan också fås per post. Ifall ni inte har tagit Portföljtjänsten i bruk uppmanar vi er att bekanta er med den. Tjänsten är avgiftsfri.

Förutom rapportarkivet kan man i Portföljtjänsten se portföljens dagliga marknadsvärde och avkastningsutveckling, tillgångarnas anskaffningsvärde, portföljtransaktioner, realiserade vinster/förluster samt olika publikationer. Via Portföljtjänsten kan man även enkelt uppdatera sina egna kontaktuppgifter. Koderna till Portföljtjänsten fås från adressen e-service@seb.fi. Portföljtjänsten hittas på seb.fi -> Logga in.