Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Vatten är en budbärare i klimatförändringen

Vid FN:s vattenkonferens, som arrangerades i New York i slutet av mars, var delegaterna överens om att naturen  behöver mera fokus i kampen mot klimatförändringar.  Vatten är en central pusselbit i naturens välmående.  

Fick vattenkonferensen genomslag? Vilka är de största utmaningarna gällande väldens vattenförsörjning och hur kan vi lösa dem?

- Vatten har blivit ett allt viktigare tema som även beslutsfattare nu måste ta ställning till, förklarar SEB:s hållbarhetschef Anssi Kiviniemi

Bristen på vatten har orsakar flera hotbilder runt om i världen. De länder som lider mest, är de som redan är mest utsatta för klimatförändringar. 

- Vatten är en budbärare i klimatförändringen - det syns på flera olika sätt, till exempel översvämningar och torka, menar Kiviniemi. 

Vattenbristen har blivit så allvarlig att  frågan även påverkar säkerhets- och utrikespolitiken. En del länder har redan börjat förbereda sig på permanent vattenbrist med hjälp av olika lösningar. 

-I framtiden kommer konsumtionen av sötvatten vara större än tillgången. Problem som uppstår på grund av vatten kommer att öka. I slutändan betyder detta att de rent fysiska riskerna kopplade till vatten, och fördelningen av välrdens vattentillgångar, säger Kiviniemi. 

SEB ordnade i slutet av april ett seminarium med tema vatten; The water issue - let's talk about it. Under seminariet diskuterade experter som närvarade vid FN:s vattenkonferens tidigare nämnda frågor. Du kan se inspelningen från evenemanget via länken nedan. 

SEB Live: The water issue - let's talk about it

Experterna vid evenemanget

Ilari Aho, Vice President of Sustainability & Regulatory Affairs, Uponor

 Rasmus Pinomaa, Corporate Sustainability Director, Kemira

 Marko Keskinen, professor i vattenförvaltning, Aalto-universitetet