Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) är en EU-förordning som syftar till att göra det enklare för dig att jämföra hållbarhetsarbetet i olika finansiella produkter. Förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar, som SFDR heter på svenska, har skapat ett standardiserat sätt att rapportera kring hållbarhet som ställer krav på hur finansmarknadsaktörer inom EU ska informera sina kunder om sitt hållbarhetsarbete, både som bolag och för de produkter som de tillhandahåller. 

De huvudsakliga målen med förordningen är att; 

  • öka transparensen kring hållbarhet
  • underlätta finansiering av tillväxt på ett hållbart sätt
  • motverka Greenwashing (grönmålning)

 

Information och principer om hållbarhetsrisker och hållbarhetseffekter

Integrering av hållbarhetsrisker i SEB Group

Hållbarhetsrelaterade upplysningar på webbplatsen

Information om miljömässiga och sociala egenskaper vid diskretionär portföljförvaltning – Private Wealth Management & Family Office 

Information om miljömässiga och sociala egenskaper vid diskretionär portföljförvaltning – Asset Management Sales