Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Ändringar i kontovillkoren för penningkonto och prislistan

Räntan för penningkontot är inte längre bunden till en referensränta SEB Euro Base Rate (för tillfället 2 % - 2 % marginal) utan i fortsättningen betalas ränta utgående från en räntesats som SEB självständigt slår fast och som kan variera beroende på kontots saldo.

Den nya räntan för avistakonto (EUR) träder i kraft den dag då ändringen publiceras på webbplatsen seb.fi/avtalsvillkor.

De nya kontovillkoren och prislistan träder i kraft 1.4.2023, dock så att för depositioner som överstiger 50 000 euro betalas 0,50 % ränta redan från och med 1.1.2023.

Närmare information om ändringarna finns som bilaga till decembers portföljrapport.