Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Hur väljer jag fond

Målsättning

Innan du väljer fond är det bra att fundera över målsättningen med placeringen. Din ekonomiska situation, ålder, familjesituation o.s.v., är väsentliga faktorer i fondvalet. Som utgångspunkt lönar det sig att komma ihåg att avkastning och risk alltid går hand i hand. Ju högre avkastning du eftersträvar, desto större risk måste du ta.

Placeringshorisont

Målsättningarna ger riktlinjer också för placeringshorisonten, d v s för hur lång tid du tänker placera. Huvudregeln är, att om du placerar långsiktigt bör åtminstone en del av kapitalet placeras i aktier, eftersom aktier historiskt sett alltid har avkastat bättre än ränteplaceringar på lång sikt. För kortsiktiga placeringar är räntefonder med låg risk det bästa alternativet. Om din placeringshorisont är osäker kan obligations- eller blandfonder vara ett bra alternativ.

Risktolerans

Med risk avses placeringarnas värdesvängningar. Upp- och nedgången på placeringsmarknaderna gör att placeringar kan sjunka i värde och i värsta fall kan kapitalet gå förlorat. Beroende på fondens placeringsinriktning kan risken vara allt från mycket liten till mycket stor. Räntefondernas värdesvängningar (volatilitet) är i allmänhet mindre än aktiefondernas men med lägre risk är också den förväntade avkastningen lägre.

Aktiefonder lämpar sig för dig som kan acceptera också stora, årliga kast i värdeutvecklingen. Aktiefondernas avkastning och risk baserar sig på kursutvecklingen på de marknader där fonden placerar.