Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Teckning, inlösen och byte

Fondteckning

Enklast tecknar du fondandelar genom att ringa våra placeringsrådgivare på nummer +358 9 131 55 500 vardagar kl. 10.00-14.00.

Teckning av fonder förutsätter ett undertecknat och ikraftvarande kundavtal, som har returnerats till oss.

Ett köpuppdrag som getts inom utsatt tid, och placeringsbeloppet är betalt, görs till samma dags slutkurs. Tidsgränsen för teckning  är klockan 12.00 för alla fonder.  

Minsta teckningsbelopp är i de flesta fonder 5 000 euro. För de fonder som har serier, ska du meddela om du tecknar A- eller B-andelar. 

Byte eller inlösen av fondandelar

Också försäljning av fondandelar, eller byte till en annan fond, sköter du enklast genom att ringa våra placeringsrådgivare på nummer +358 9 131 55 500 vardagar kl. 10.00-14.00.

För att säljuppdraget ska ske samma dag, måste uppdraget ges före utsatt tidsgräns. Tidsgränsen för säljuppdrag är klockan 12 för alla fonder. Inlöst belopp betalas till ditt avistakonto i SEB eller till ditt externa konto, registrerat i vårt kundregister. Tidpunkten för utbetalningen av inlöst belopp beror på fondtyp. Meddelande om nytt kontonummer måste ges skriftligt.

För att kunna lösa in fondandelar med fysiskt andelsbevis, måste andelsbevisen ges till SEB innan uppdraget kan slutföras.

Kontonummer för girering och fondteckning

Mottagare Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialen 

Bank IBAN BIC
SEB FI68 3301 0002 1000 48 ESSEFIHX