Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Från inflationsbesked till rapportbesked

Efter ett dystert 2022 har det nya börsåret börjat betydligt bättre med uppgångar på ca 5 procent i USA och nästan 10 procent i Europa.

Den finska marknaden har också haft en bra start på året vilket vi alla välkomnar. Att den amerikanska inflationen har toppat och vänt ner samt lägre energipriser i Europa är två viktiga faktorer som ökat investerarnas riskvilja.

Amerikansk inflation fortsätter att överraska positivt

Torsdagens amerikanska konsumentprisindex bekräftade att inflationen i USA har toppat. För sjätte månaden i rad avtog inflationen, och KPI i december var 6,5 procent jämfört med 7,1 procent i november. Det är däremot för tidigt att utropa seger över inflationen då den amerikanska arbetsmarknaden måste visa tecken på en avkylning, det finns dock positiva signaler som att löneökningstakten minskade i den senaste mätningen. Vår syn är att en höjning med 25 punkter i februari är hugget i sten och vi ser fortsatt stöd för att det kan vara den sista höjningen denna konjunkturcykel.

Vi byter fokus från inflation till vinster

För att fokusera på något annat än inflation så drar rapportsäsongen igång på allvar denna vecka vilket blir en spännande avbrytare. De första amerikanska storbanksrapporterna kom redan i fredags vilka levde upp till förväntningarna. Överlag var det räntenettot som lyfte rapporterna till följd av Feds räntehöjningar. I Finland måste vi ännu vänta några veckor innan storföretagens rapportsäsong börjar.