Mene hakuun Mene sisältöön

Käytössäsi on vanhentunut selain. Tietoturvallisuuden ja sivujen yleisen toimivuuden vuoksi suosittelemme, että päivität selaimesi uusimpaan versioon

11.1.2023

Markkinakommentti

 

Painopiste siirtyy inflaatiosta kasvuun

Taloudellinen kehitys jatkuu menneestä lomakaudesta huolimatta. Uutisvirta on ollut hieman vaihtelevaa viime viikkoina. Positiivisia uutisia inflaatiokehityksestä, vaihtelevia signaaleja Yhdysvaltojen työmarkkinoilta ja hieman heikompi kuva yritysten osalta.

Sijoitusmarkkinoilla vuosi on alkanut vahvasti osakemarkkinoiden noustessa ja korkojen laskiessa. Osakkeiden nousua on tarkasteltava viime vuoden lopun jyrkän laskun valossa, ja korkojen laskun taustalla on todennäköisesti inflaation hidastuminen. Se antaa toivoa siitä, että keskuspankin koronnostot ovat lähellä loppuaan.

Inflaatio- ja korkotilanne tukee suhteellisen myönteisiä osakemarkkinoiden näkymiä. Tätä edesauttaa myös sijoittajien suhteellisen varovainen asenne ja positiointi. Kyselyt osoittavat, että varainhoitajat odottavat maailmanlaajuisesti vaikeampaa kasvu- ja tuloskautta ja ovat siksi suhteellisen varovaisia salkkujen suhteen.

Kasvukuva on negatiivinen, mikä todennäköisesti johtaa tulosennusteiden tarkistamiseen alaspäin. Vaikka tämä on osittain hinnoissa, voi se aiheuttaa vastatuulta. On myös olemassa riski, että luvut ovat odotettua heikompia.

Jos otamme huomioon osakkeiden arvostuksen, antaa se tasapainoisen kuvan kokonaisuudesta.

Arvostus on laskenut normaalille tasolle pandemian jälkeisen uudelleen avautumisen huipun jälkeen. Tämä luo positiivisessa skenaariossa tilaa jonkin verran nousulle. Toisaalta se on kaukana aiempien laskusuhdanteiden aikana näkemästämme arvostuspohjista.

Pääskenaariossamme odotamme, että osakemarkkinoilla on jonkin verran turbulenssia tulevina kuukausina, mutta odotamme kohtuullisen myönteistä kehitystä, kun talouskehitys osoittaa merkkejä vakautumisesta. Viime vuonna tapahtunut korkojen nousu tarkoittaa sitä, että olemme saaneet järjestelmään jälleen kohtuulliset korot. Tämä johtaa siihen, että tasapainoisilla salkuilla, joissa on sekä osakkeita että korkotuottoja, on potentiaalia saada parempia tuottoja tulevana vuonna. Yhdessä inflaatiokehityksen toivoa herättävän lyhyen aikavälin tilanteen kanssa tämä tekee useista korkosijoituksista kiinnostavampia kuin moneen vuoteen on ollut.