Mene hakuun Mene sisältöön

Käytössäsi on vanhentunut selain. Tietoturvallisuuden ja sivujen yleisen toimivuuden vuoksi suosittelemme, että päivität selaimesi uusimpaan versioon

Täyden valtakirjan omaisuudenhoito

Täyden valtakirjan varainhoito on kattavin palvelumuotomme. Palvelu sopii sinulle, joka haluat, että yksittäiset sijoituspäätökset tehdään puolestasi ennalta sovitun suunnitelman puitteissa. Toimintamme perustana ovat selkeästi määritellyt asiakastavoitteet ja tarpeet.

Pääperiaatteena on pääoman kasvu määriteltyjen tavoitteiden ja rajoitusten puitteissa. Ohjaavat tekijät ovat tuotto-odotus, sijoitusaika, riskitaso sekä markkinoiden muutokset.

Sijoitukset tehdään joko suorina sijoituksina tai sijoitusrahastojen kautta. Myös vaihtoehtoiset sijoituskohteet, kuten sijoituslainat, kuuluvat salkunhoitomalliimme. Varainhoidossa voidaan myös hyödyntää vakuutusratkaisuja.

Salkunhoitotyyli

 • Maltillinen sijoitustyyli, tasaisempi tulos
 • Tehokas tuotto-riskisuhde
 • Laajat ja palkitut globaalit resurssit
 • Huippulaadukas raportointi

Salkun perusallokaatio

 • Todellinen lisäarvon luoja on tarkkaan harkittu perusallokaatio
 • Järkevä kokonaissalkku, laaja hajautus, tehokas riski/tuotto-suhde
 • Jokaiselle asiakkaalle mietitty sopiva rakenne

Lyhyen aikavälin markkinanäkemys

 • Salkun taktisilla muutoksilla huomioidaan mm. suhdannekuva, omaisuusluokkanäkymät, taloustilastointi, millä tehostetaan salkunhoitoa
 • Pyritään pidemmällä aikavälillä selkeästi markkinaa korkeampaan tuottoon

Sijoituskohteiden valinta ja salkun rakentaminen

 • Oikeilla tuotteilla lisäarvoa
 • Avoin arkkitehtuuri ja laaja instrumenttivalikoima; salkussa sekä aktiivisia että passiivisia omia ja yhteistyökumppaneiden tuotteita 
 • Tuotteilta vaaditaan hyvä tuottohistoria, selkeä strategia sekä hyvä ESG-luokitus