Mene hakuun Mene sisältöön

Käytössäsi on vanhentunut selain. Tietoturvallisuuden ja sivujen yleisen toimivuuden vuoksi suosittelemme, että päivität selaimesi uusimpaan versioon

Sijoitusrahastot SEB European Exposure ja SEB US Exposure sulautuvat Luxemburgiin rekisteröityihin yhteissijoitusyrityksiin

SEB Investment Management AB toteuttaa seuraavien hallinnoimiensa rahastojen väliset rajat ylittävät sulautumiset:

  1. Sijoitusrahasto SEB European Exposure sulautuu Luxemburgiin rekisteröityyn sijoitusrahastodirektiivin mukaiseen yhteissijoitusyritykseen SEB Fund 1, sub-fund SEB Europe Exposure Fund (SEB Europe Exposure Sub-Fund) (sulautumisen suunniteltu voimaantulopäivä on 12.2021); ja
  1. Sijoitusrahasto SEB US Exposure sulautuu Luxemburgiin rekisteröityyn sijoitusrahastodirektiivin mukaiseen yhteissijoitusyritykseen SEB Fund 3, sub-fund SEB US Exposure Fund (SEB US Exposure Sub-Fund) (sulautumisen suunniteltu voimaantulopäivä on 12.2021).

Sijoitusrahastoihin SEB European Exposure ja SEB US Exposure viitataan jäljempänä termillä sulautuvat rahastot. Luxemburgiin rekisteröityihin yhteissijoitusyrityksiin SEB Europe Exposure Sub-Fund ja SEB US Exposure Sub-Fund viitataan jäljempänä myös termillä vastaanottavat rahastot.

Kunkin sulautuvan rahaston osuudenomistajista tulee sulautumisen voimaantulopäivänä asianomaisen vastaanottavan rahaston osuudenomistajia. Finanssivalvonta on myöntänyt sulautumisille luvan 25.10.2021.

Rahastojen sulautuminen selkeyttää rahastoyhtiön rahastovalikoimaa ja tehostaa rahastojen sijoitustoimintaa.

Vastaanottavat rahastot ovat osakerahastoja, joiden tavoitteena on arvonnousu vertailuindeksinsä kehitystä seuraten. SEB Europe Exposure Sub-Fundin vertailuindeksi on MSCI Europe Net Return Index. SEB US Exposure Sub-Fundin vertailuindeksi on MSCI USA Net Return Index. Vastaanottavat rahastot sijoittavat vertailuindeksiinsä kuuluvien yhtiöiden osakkeisiin mutta sulkevat pois yhtiöt, joihin ei voida sijoittaa rahastoyhtiön tiukkojen poissulkukriteereiden nojalla. Vastaanottavien rahastojen sijoitustoiminta on passiivista.

Sulautumisissa kunkin sulautuvan rahaston osuudet vaihdetaan asianomaisen vastaanottavan rahaston osuuksiin omistusten suhteessa.

Sulautumiset eivät edellytä osuudenomistajilta mitään toimenpiteitä. Vastaanottavien rahastojen avaintietoesitteet ja muu rahastodokumentaatio ovat saatavilla SEB:n toimistolta, osoitteessa Eteläesplanadi 18, 00130 Helsinki, puh: (09) 6162 8000.