Mene hakuun Mene sisältöön

Käytössäsi on vanhentunut selain. Tietoturvallisuuden ja sivujen yleisen toimivuuden vuoksi suosittelemme, että päivität selaimesi uusimpaan versioon

Erikoissijoitusrahastot SEB European Index ja SEB North America Index muutetaan sijoitusrahastoiksi

SEB Investment Management AB:n hallinnoimat erikoissijoitusrahastot SEB European Index ja SEB North America Index muutetaan sijoitusrahastolain (213/2019) mukaisiksi sijoitusrahastoiksi. Samalla SEB European Indexin nimi muutetaan muotoon Sijoitusrahasto SEB European Exposure, ja SEB North America Indexin nimi muutetaan muotoon Sijoitusrahasto SEB US Exposure. Muutokset toteutetaan muuttamalla rahastojen sääntöjä.

Nykyisten sijoituspolitiikkojensa mukaisesti rahastot sijoittavat varansa toisiin rahastoihin. Muutosten yhteydessä rahastojen sijoituspolitiikkoja muutetaan siten, että SEB European Exposure on passiivisesti eurooppalaisiin osakkeisiin suoraan sijoittava osakerahasto ja SEB US Exposure passiivisesti yhdysvaltalaisiin osakkeisiin suoraan sijoittava osakerahasto.

Muutosten jälkeen rahastojen sijoitustoiminnan tavoitteena on tuotto, joka vastaa mahdollisimman tarkasti niiden vertailuindeksin tuottoa huomioiden kuitenkin rahastoihin sovellettavan vastuullisuuspolitiikan mukaiset vaatimukset. Edellä kuvattujen muutosten lisäksi rahastojen sääntöihin tehdään muita muutoksia, jotka liittyvät rahastojen muuttamiseen erikoissijoitusrahastoista sijoitusrahastoiksi. Esimerkiksi merkintöjä ja lunastuksia voi
sääntömuutosten voimaantulon jälkeen tehdä päivittäin. Lisäksi rahastojen enimmäishallinnointipalkkio laskee 0,45 prosentista vuodessa 0,40 prosenttiin.

Muutosten tarkoituksena on mahdollistaa rahastojen sulautuminen rahastoyhtiön hallinnoimiin Luxemburgiin rekisteröityihin SEB-rahastoihin. Tämänhetkisen arvion mukaan rahastojen sulautumiset olisi tarkoitus toteuttaa loppuvuodesta 2021. 

SEB European Indexin sääntömuutokset tulevat voimaan 19.8.2021, ja SEB North America Indexin sääntömuutokset tulevat voimaan 20.8.2021. Sääntömuutokset eivät vaadi osuudenomistajilta toimenpiteitä.