Mene hakuun Mene sisältöön

Käytössäsi on vanhentunut selain. Tietoturvallisuuden ja sivujen yleisen toimivuuden vuoksi suosittelemme, että päivität selaimesi uusimpaan versioon

SEB 30, SEB 50, SEB 80 ja SEB Finlandia Optimized Low Carbon sulautuvat Luxemburgiin rekisteröityihin yhteissijoitusyrityksiin

SEB Investment Management AB (rahastoyhtiö) toteuttaa seuraavien hallinnoimiensa rahastojen väliset rajat ylittävät sulautumiset:

  1. Sijoitusrahasto SEB 30 sulautuu rajat ylittävällä sulautumisella Luxemburgiin rekisteröityyn sijoitusrahastodirektiivin mukaiseen yhteissijoitusyritykseen SEB Fund 3, sub-fund SEB Mixed Fund 30 (SEB 30 Fund);
  2. Sijoitusrahasto SEB 50 sulautuu rajat ylittävällä sulautumisella Luxemburgiin rekisteröityyn sijoitusrahastodirektiivin mukaiseen yhteissijoitusyritykseen SEB Fund 3, sub-fund SEB Mixed Fund 50 (SEB 50 Fund);
  3. Sijoitusrahasto SEB 80 sulautuu rajat ylittävällä sulautumisella Luxemburgiin rekisteröityyn sijoitusrahastodirektiivin mukaiseen yhteissijoitusyritykseen SEB Fund 3, sub-fund SEB Mixed Fund 80 (SEB 80 Fund); ja
  4. Sijoitusrahasto SEB Finlandia Optimized Low Carbon sulautuu rajat ylittävällä sulautumisella Luxemburgiin rekisteröityyn sijoitusrahastodirektiivin mukaiseen yhteissijoitusyritykseen SEB Fund 3, sub-fund SEB Finland Optimized Exposure Fund (SEB Finland Optimized Exposure Fund).

Kunkin sulautumisen suunniteltu voimaantulopäivä on 10.6.2022.

Sijoitusrahastoihin SEB 30, SEB 50, SEB 80 ja SEB Finlandia Optimized Low Carbon viitataan jäljempänä termillä sulautuvat rahastot. Luxemburgiin rekisteröityihin yhteissijoitusyrityksiin SEB 30 Fund, SEB 50 Fund, SEB 80 Fund ja SEB Finland Optimized Exposure Fund viitataan jäljempänä termillä vastaanottavat rahastot. 

Kunkin sulautuvan rahaston osuudenomistajista tulee sulautumisen voimaantulopäivänä asianomaisen vastaanottavan rahaston osuudenomistajia. Vastaanottavat rahastot aloittavat toimintansa sulautumisten täytäntöönpanon yhteydessä. Finanssivalvonta on myöntänyt sulautumisille luvan 22.4.2022.

Sulautumiset ovat osa rahastoyhtiön tavoitetta keskittää ja tehostaa rahastohallinnointia. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi rahastoyhtiö aikoo toteuttaa järjestelyt, joiden lopputuloksena rahastoyhtiön Suomeen rekisteröidyt sijoitusrahastot sulautuvat sen Luxemburgiin rekisteröityihin rahastoihin.

Vastaanottavat rahastot SEB 30 Fund, SEB 50 Fund ja SEB 80 Fund ovat yhdistelmärahastoja, jotka sijoittavat varansa maailmanlaajuisesti osake-, korko- ja rahamarkkinoille pääosin toisten rahastojen välityksellä. SEB 30 Fund tavoittelee 30 %:n, SEB 50 Fund 50 %:n ja SEB 80 Fund 80 %:n sijoitusastetta osakkeisiin ja osakesidonnaisiin arvopapereihin maailmanlaajuisesti mukaan lukien kehittyvien markkinoiden osakkeet. Sijoitusaste osakkeisiin voi kuitenkin vaihdella markkinatilanteesta riippuen.

SEB Finland Optimized Exposure Fund -rahaston tavoitteena on tuotto, joka vastaa mahdollisimman tarkasti sen vertailuindeksin tuottoa. Rahasto sijoittaa osakkeisiin ja osakesidonnaisiin arvopapereihin Suomen markkinalla vertailuindeksinsä mukaisesti sekä pyrkii seuraamaan vertailuindeksiään kuitenkaan toistamatta sitä. Rahaston tuotto poikkeaa sen vertailuindeksistä rahaston sulkiessa pois yhtiöt, jotka eivät noudata rahastoyhtiön kestävyyskriteerejä. Rahasto soveltaa rahastoyhtiön kestävyysmallin mukaista optimointiprosessia, joka suosii ja asettaa ylipainoon esimerkiksi yhtiöitä, joiden ilmastoon liittyvät riskit ovat matalia.

Kunkin sulautuvan rahaston sijoitustoiminta on pääosin yhdenmukaista asianomaisen vastaanottavan rahaston sijoitustoiminnan kanssa. Sulautumisissa kunkin sulautuvan rahaston osuudet vaihdetaan asianomaisen vastaanottavan rahaston osuuksiin omistusten suhteessa.

Sulautumiset eivät edellytä osuudenomistajilta mitään toimenpiteitä. Vastaanottavien rahastojen avaintietoesitteet ja muu rahastodokumentaatio ovat saatavilla SEB Investment Management AB, Helsingin sivukonttorista, Eteläesplanadi 18, 00130 Helsinki, puh. (09) 131 55 500.