Mene hakuun Mene sisältöön

Käytössäsi on vanhentunut selain. Tietoturvallisuuden ja sivujen yleisen toimivuuden vuoksi suosittelemme, että päivität selaimesi uusimpaan versioon

SEB Global High Yield sulautuu Luxemburgiin rekisteröityyn yhteissijoitusyritykseen

SEB Investment Management AB (rahastoyhtiö) toteuttaa Sijoitusrahasto SEB Global High Yieldin (sulautuva rahasto) rajat ylittävän sulautumisen Luxemburgiin rekisteröityyn sijoitusrahastodirektiivin mukaiseen yhteissijoitusyritykseen SEB High Yield, sub-fund SEB Global High Yield Fund (vastaanottava rahasto).

Sulautuvan rahaston osuudenomistajista tulee sulautumisen voimaantulopäivänä vastaanottavan rahaston osuudenomistajia. Sulautumisen suunniteltu voimaantulopäivä on 11.2.2022.

Sulautuminen on osa rahastoyhtiön tavoitetta keskittää ja tehostaa rahastohallinnointia. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi rahastoyhtiö aikoo toteuttaa järjestelyt, joiden lopputuloksena rahastoyhtiön Suomeen rekisteröidyt sijoitusrahastot sulautuvat sen Luxemburgiin rekisteröityihin rahastoihin. Finanssivalvonta on myöntänyt sulautumiselle luvan 16.12.2021.

Vastaanottavan rahaston tavoitteena on pitkän aikavälin arvonnousu huomioiden rahaston riskitaso ja erityiset kestävyyskriteerit. Vastaanottavan rahaston sijoitustoiminta on aktiivista ja keskittyy yhdysvaltalaisten sekä eurooppalaisten toimijoiden liikkeeseen laskemiin korkosijoituksiin. Sijoituskohteina olevat rahoitusvälineet ovat pääasiallisesti yritysten liikkeeseen laskemia joukkovelkakirjalainoja, valtionobligaatioita ja muita velkainstrumentteja.

Sulautumisessa sulautuvan rahaston osuudet vaihdetaan vastaanottavan rahaston osuuksiin omistusten suhteessa. 

Sulautuminen ei edellytä osuudenomistajilta mitään toimenpiteitä. Vastaanottavan rahaston avaintietoesitteet ja muu rahastodokumentaatio ovat saatavilla SEB konttorista.