Mene hakuun Mene sisältöön

Käytössäsi on vanhentunut selain. Tietoturvallisuuden ja sivujen yleisen toimivuuden vuoksi suosittelemme, että päivität selaimesi uusimpaan versioon

Sijoitusrahasto SEB European Equity sulautuu Luxemburgiin rekisteröityyn yhteissijoitusyritykseen SEB Fund 1, sub-fund SEB Europe Equity Fund

SEB Investment Management AB (rahastoyhtiö) toteuttaa Sijoitusrahasto SEB European Equityn (sulautuva rahasto) rajat ylittävän sulautumisen Luxemburgiin rekisteröityyn sijoitusrahastodirektiivin mukaiseen yhteissijoitusyritykseen SEB Fund 1, sub-fund SEB Europe Equity Fund (vastaanottava rahasto). Sulautumisen suunniteltu voimaantulopäivä on 25.3.2022.

Sulautuvan rahaston osuudenomistajista tulee sulautumisen voimaantulopäivänä vastaanottavan rahaston osuudenomistajia. Finanssivalvonta on myöntänyt sulautumiselle luvan 18.1.2022.

Sulautuminen on osa rahastoyhtiön tavoitetta keskittää ja tehostaa rahastohallinnointia. 

Vastaanottavan rahaston tavoitteena on pitkän aikavälin arvonnousu ylittäen vertailuindeksinsä tuoton ja soveltaen tiukkoja kestävyyskriteerejä. Vastaanottava rahasto sijoittaa vähintään 85 prosenttia nettovaroistaan osakkeisiin tai osakesidonnaisiin arvopapereihin, joiden liikkeeseenlaskijana on eurooppalainen yhtiö tai säännellyllä markkinalla Euroopassa kaupankäynnin kohteena oleva yhtiö sen koosta ja toimialasta riippumatta. Vastaanottavan rahaston sijoitustoiminta on aktiivista ja perustuu kvantitatiiviseen strategiaan.

Sulautumisessa sulautuvan rahaston osuudet vaihdetaan vastaanottavan rahaston osuuksiin omistusten suhteessa.

Sulautuminen ei edellytä osuudenomistajilta mitään toimenpiteitä. Vastaanottavan rahaston avaintietoesitteet ja muu rahastodokumentaatio ovat saatavilla SEB:n konttorista.