Täyden valtakirjan omaisuudenhoito

Täyden valtakirjan varainhoito on kattavin palvelumuotomme. Palvelu sopii sinulle, joka haluat, että yksittäiset sijoituspäätökset tehdään puolestasi ennalta sovitun suunnitelman puitteissa. Toimintamme perustana ovat selkeästi määritellyt asiakastavoitteet ja tarpeet.

Pääperiaatteena on pääoman kasvu määriteltyjen tavoitteiden ja rajoitusten puitteissa. Ohjaavat tekijät ovat:

  • tuotto-odotus
  • sijoitusaika
  • riskitaso
  • markkinoiden muutokset

Sijoitukset tehdään joko suorina sijoituksina tai sijoitusrahastojen kautta. Myös vaihtoehtoiset sijoituskohteet, kuten sijoituslainat, kuuluvat salkunhoitomalliimme. Varainhoidossa voidaan myös hyödyntää vakuutusratkaisuja.