Joukkolainaohjelmaesitteet ja täydennykset

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ):n 28.6.2013 päivättyä Structured Note and Certficate Programme- ohjelmaesitettä on täydennetty 25.10.2013 päivätyllä liitteellä (Supplement), joka on julkaistu tänään 30. lokakuuta 2013. Täydennys koskee liikkeeseenlaskijan kolmannen kvartaalin osavuosikatsausta vuonna 2013.

Sijoittajat, jotka ovat merkinneet tai sitoutuneet merkitsemään liikkeeseenlaskijan ohjelmaesitteen alla liikkeeseenlaskemaa joukkovelkakirjalainaa ennen tämän täydennyksen julkaisua, ovat arvopaperimarkkinalain (746/2012) 4. luvun 14 § 3 mom. mukaan oikeutettuja kuluitta peruuttamaan merkintätoimeksiannon kahden (2) pankkipäivän kuluessa siitä, kun täydennys on julkaistu eli viimeistään 1. marraskuuta 2013.

Helsinki 30. lokakuuta 2013

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)