Om oss

SEB är en ledande nordisk finansiell koncern, som ända sedan starten för 160 år sedan vägletts av en stark övertygelse om att människor med entreprenöriellt tänkande liksom innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld. Vi finns här för att göra det möjligt för dem att uppnå sina ambitioner och lyckas i såväl goda som svåra tider. 

I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge och Tyskland är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner.

I Finland har SEB verkat sedan 1984, då i form av ett litet representationskontor med fyra anställda. Idag jobbar ca 300 personer, alla under samma tak på Södra Esplanaden 18, med ett stort utbud företagstjänster, kapitalförvaltning och betalkort.

Vår strategiska inriktning utgår från att vi vill vara och uppfattas som relationsbanken på den finska marknaden. Vi vill vara en kompanjon som står vid kundernas sida i goda tider likaväl som i sämre. Hos oss kommer kunderna alltid först utifrån förvissningen om att ett långsiktigt perspektiv och långsiktiga relationer skapar lönsamhet.

SEB i Finland är verksam inom tre divisioner

Stora företag och finansiella institutioner

Stora företag och finansiella institutioner erbjuder rådgivningsbaserade affärs- och investmentbanktjänster riktade till stora företag och finansiella institutioner i Norden och Tyskland. Kundernas betjänas också genom en omfattande internationell närvaro. Kunddriven handel i aktier och valutor, likviditetshantering, finansiering, kapitalmarknadstjänster och förvaring av värdepapper ingår i tjänsteutbudet.

Företag och privatkunder

Företag och privatkunder erbjuder finansiella tjänster och rådgivning till små och medelstora företag, samt privatpersoner. Divisionen ansvarar också för private banking-tjänster i Norden och Luxemburg samt för SEB:s kortverksamhet i de nordiska länderna. 

Liv och Investment Management

Liv betjänar privatkunder, företag och institutioner med ett komplett utbud av försäkringslösningar – huvudsakligen fondförsäkringar och traditionella försäkringar för sparande och finansiell trygghet. Investment Management erbjuder ett komplett utbud av kapitalförvaltnings- och rådgivningstjänster. Enheten hanterar också fondförvaltning och diskretionära mandat för hela SEB.