Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Investor services

Institutional Global Custody

SEB är en ledande bank inom internationella förvarstjänster i Norden – våra tjänster är utvecklade för nordiska placerares globala behov. I Finland kan vi erbjuda erkänt internationell expertis på området samt lokal närvaro och betjäning för inhemska institutionella placerare. 

Vår kundtjänst betjänar kunderna i alla ärenden som berör post-trade. Vi hjälper kunderna att automatisera och effektivera processerna i samband med värdepappersförvaring. Till vår hjälp har vi vår egen teknologiska platform samt andra kanaler så som sFTP och SWIFT. Vi finns till hands för klarering av värdepapper, förvaring, bolagsstämmor, klarering av derivat och custody relaterad valutahandel.

Vi är också Finlands största förvarsinstitut – vi fungerar som förvarsinstitut för över 300 finska fonder. 

Här kan du läsa mera om våra global förvarstjänster.

Sub-custody

SEB är Nordeuropas ledande sub-custody bank eller underförvarsinstitut. Med över 100 års erfarenhet på nordisk nivå, och erfarenhet av den finska marknaden sedan 1999, är vi väl förtrogna med de enskilda ländernas särdrag men också likheter som kan utnyttjas i förvarstjänsterna. 

Våra lokala specialister i Finland betjänar utländska kunder och deltar aktivt i utvecklingen av den finska värdepappersmarkanden.  

Läs mera om sub custody tjänster här