Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Heltäckande banktjänster för institutioner

SEB erbjuder sina över 1 000 instituionella kunder ett heltäckande utbud av banktjänster. Våra kunder är pensions- och försäkringsbolag, banker och finansinstitut, kapitalförvaltare, offentliga sektorns instituioner, stiftelser och stora placeringsbolag. 

Vi erbjuder mångsidiga lösningar för handel, finansiering, värdepappersförvaring och kassaflödeshantering. Våra rådgivningstjänster täcker områden som kapitalförvaltning och hållbarhetsfrågor, företagsfusioner- och förvärv samt emittering av värdepapper. Kunderna har också tillgång till vår mångfaldigt prisbelönade research av marknader och tillgångar.

Financial Institutions Coverage

Financial Institutions Coverage är institutionskundernas ingångsport till SEB:s alla tjänster. Teamet har ett helhetsansvar för kunderna och ser till att branschpraxis efterföljs i varje enskilt kundförhållande.  

Våra kunder är stora instutionella aktörer så som pensions- och försäkringsbolag, banker och finansinstitut, kapitalförvaltare, offentliga sektorns instituioner, stiftelser och stora placeringsbolag. Varje kund har en egen, dedikerad kundansvarig i teamet.