Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Corporate Finance

SEB:s Corporate Finance -avdelning  är den ledande rådgivaren i Norden inom företagsstrukturering. Det kan gälla företagsförvärv eller -avyttringar, offentliga köpanbud, fusioner samt kapitalmarknadstransaktioner i samband med t ex akiteemissioner eller börslistningar. 

Under de senast 10 åren har vi varit delaktiga över 500 företagsköp- eller försäljningar och det sammanlagda värdet av affärerna överstiger 160 miljarder euro.

På kapitalmarknaden har SEB genomfört över 250 betydande transaktioner till ett sammanlagt värde på ca 25 miljarder euro.

Våra experter inom området har stor erfarenhet och kunskap gällande komplexa företags- och kapitalmarknadstransaktioner både i Finland och i Norden.