Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Den ledande investeringsbanken i Norden

SEB är en full-service investeringsbank som erbjuder rådgivning och finansiering åt företag och institutioner. Vår erfarna personal och långa meirtlista har medfört en given plats bland de allra främsta investeringsbankerna i Norden. 

Förutom våra nordiska team finns vi också representerade i Frankfurt, London och New York. Vår personal på cirka 250 personer betjänar främst nordiska och internationella storföretag med tjänster i samband med t.ex. fusioner och förvärv, samt projektfinansiering. 

Expertis inom tre områden

Vår investeringsbank är verksam inom tre  huvudsakliga områden: Corporate Finance, företagsfinansiering och projekt- och infrastrukturfinansiering.

Corporate Finance-avdelningen är marknadsledande inom kapitalmarknadstransaktioner samt rådgivning för företagsfusioner och färvärv, både för mottagande och avyttrande parter. 

Avdelningen för företagsfinansiering hjälper kunderna i uppläggning, strukturering och genomförande av komplexa transaktioner i samband med emissioner av företagsobligationer, förvärvsfinasiering, omstruktureringar, belånade företagsuppköp (leveraged buyouts) och finansiering av infrastruktur- och andra projekt.