Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Debt Financing - specialist på hållbar finansiering

Våra team för företagsfinansiering är specialister på grön finansiering. Vi hjälper finska företag att förverkliga deras ESG-finansieringsplaner. 

Corporate Loan Origination

Corporate Loan Origination teamet står till företagskunders tjänst i alla frågor som gäller skuldfinansiering, syndikerade lån som stöder affärverksamheten, företagsköp och investeringar av olika slag.

Debt Capital Markets

Debt Capital Markets eller DCM-avdelningen ansvarar för företagskundernas originering av obligationer. Vi erbjuder rådgivning och tjänster till både Investment Grade och High Yield / Unrated bolag.