Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Financial Strategy

I centrum för SEB:s rådgivning finns Financial Strategy teamet vars specialkunnande är skuldkapital.

Financial Strategy-teamets experter bistår våra storföretagskunder i strategiska förändringar genom att utvärdera bolagets finansiella spelrum och finansieringsalternativ vid t ex förvärv av andra bolag.  

Hållbarhet är en  naturlig och ständigt närvarande faktor i dialoger kring skuldkapital, särskilt i de fall finansieringen är knuten till bolagets hållbarhetsmålsättningar. 

Läs mera om Financial Strategy här.

Kontaktpersoner

Nikolas Rokkanen
Head of Financial Strategy

Nikolas Rokkanen

Head of Financial Strategy

Nikolas Rokkanen


Rosa Kivilaakso
Analyst

Rosa Kivilaakso

Analyst

Rosa Kivilaakso


Maciej Popis
Head of Financial Strategy Poland

Maciej Popis

Head of Financial Strategy Poland

Maciej Popis


Marta Wilczynska
Analyst, Financial Strategy, Poland

Marta Wilczynska

Analyst, Financial Strategy, Poland

Marta Wilczynska


Cezary Rosa
Analyst, Financial Strategy, Poland

Cezary Rosa

Analyst, Financial Strategy, Poland

Cezary Rosa


Maria Krason
Financial Strategy, Poland

Maria Krason

Financial Strategy, Poland

Maria Krason