Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Klicka här för att logga in!

Financial Strategy

I centrum för SEB:s rådgivning finns Financial Strategy teamet vars specialkunnande är skuldkapital.

Financial Strategy teamets experter bistår våra storföretagskunder i strategiska förändringar genom att utvärdera bolagets finansiella spelrum och finansieringsalternativ vid t ex förvärv av andra bolag.  

Hållbarhet är en  naturlig och ständigt närvarande faktor i dialoger kring skuldkapital, särskilt i de fall finansieringen är knuten till bolagets hållbarhetsmålsättningar. 

Läs mera om Financial Strategy här.

Financial Strategy teamet

Nikolas Rokkanen

Nikolas Rokkanen

Nikolas Rokkanen


Mikko Virtanen

Mikko Virtanen


Ida Vanhanen

Ida Vanhanen

Ida Vanhanen