Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Financial Strategy

I centrum för SEB:s rådgivning finns Financial Strategy teamet vars specialkunnande är skuldkapital.

Financial Strategy teamets experter bistår våra storföretagskunder i strategiska förändringar genom att utvärdera bolagets finansiella spelrum och finansieringsalternativ vid t ex förvärv av andra bolag.  

Hållbarhet är en  naturlig och ständigt närvarande faktor i dialoger kring skuldkapital, särskilt i de fall finansieringen är knuten till bolagets hållbarhetsmålsättningar. 

Läs mera om Financial Strategy här.

Kontaktpersoner

Nikolas Rokkanen

Nikolas Rokkanen

Nikolas Rokkanen


Rosa Kivilaakso
Analyst

Rosa Kivilaakso

Analyst

Rosa Kivilaakso