Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Långsiktig partner för internationella företag

SEB:s Corporate Banking-avdelning erbjuder rådgivningsbaserade banktjänster riktade till finska storföretag som i de flesta fall har internationell verksamhet. Bland våra kunder finns såväl börslistade bolag som större, privata företag. 

SEB är en ledande nordeuropeisk finansiell koncern med över 160 års erfarenhet av långsiktigt samarbete med våra kunder.  Vi erbjuder rådgivning och affärs- och investeringstjänster till stora och medelstora företag,  institutioner och investerare.

Som kund får du tillgång till hela koncernens tjänsteutbud och vårt internationella nätverks expertis. Vår internationella prägel återspeglas i ett 20-tal kontor världen över med cirka 15 500 medarbetare - från Helsingfors, London, New York till Singapore.

Vi erbjuder bl.a. finanisering i olika former, kassahantering och transaktionstjänster, riskkontroll, kapitalmarknadstransaktioner och rådgivning vid företagsförvärv.