Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Real Estate Coverage

SEB erbjuder professionella fastighetsplacerare rådgivning och finansiering. 

Fastigheter är en bransch som blir allt mera internationell. SEB:s Real Estate Coverage betjänar därför sina kunder som ett enhetligt team över nationsgränserna. Våra experter inom fastighetsfinasiering finns förutom i Finland även i de övriga nordiska länderna och i Tyskland.

Till våra tjänster hör bilaterala och syndikerade lån, kapitalmarknadsprodukter och tjänster i samband med företagsstrukturering. Kunderna har också tillgång till hela SEB:s utbud av värdepapperstjänster, valuta- och räntederivat, likviditetshantering och hållbara investeringar. 

Våra kunder är börslistade fastighetsplaceringsbolag, fastighetsfonder, institutionella investerare samt stora, enskilda fastighetsbolag.