Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Tjänster för energisektorn

Energisektorn är bransch som genomgår stora förändringar. Kraven på renare energi är hårda och takten snabb. Ur energibolagens synvinkel uppstår ett stort behov av kapital och finansiering. SEB har en stark vilja och ambition att stöda bolag i förändring med finansiering såväl som rådgivning. Det gemensamma målet är energi som kan produceras både renare och koldioxidsnålare. 

Energy Coverage -teamet ansvarar för kunder som är verksamma inom energisektorn och koordinerar tjänsteutbudet till kunderna. Vi är en av de största bankerna i Finland inom energi och på nordisk nivå kan SEB erbjuda det mest omfattande utbudet av tjänster.

I Energy Coverage -teamet arbetar dedikerade experter som har stor branschkunskap och lång erfarenhet av företagsfinansiering. Energiteamet i Finland ansvar även för kunder inom offentliga sektorn.  

Hållbar förändring tillsammans

Vi är övertygade om att företag som integrerar hållbarhet i sin verksamhet har de bästa förutsättningarna för framgång på längre sikt. Det vi väljer att göra idag har en avgörande betydlese för våra och våra kunders möjligheter imorgon. Tillsammans med våra kunder förändrar vi våra affärsmodeller för att bli bättre och hållbarare.   

Se vår video "Sustainable transformation"