Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Elisabet Kopelman, vad gör Fed??

Vi bad våra experter att fundera över vilka faktorer som kommer att påverka marknadsutvecklingen mest i år. SEB:s USA-expert Elisabet Kopelman svarar på tre snabba frågor.

Vad tar du med dig från den amerikanska marknaden 2022?

En rejäl dos ödmjukhet inför svårigheterna att göra prognoser i den turbulenta miljö vi befunnit oss i efter pandemin! Den stora överraskningen var förstås hur mycket inflationen steg, vilket ritade om kartan för både centralbanken Fed, dollarn och aktiemarknaden. Styrräntan höjdes i den snabbaste takten sedan början av 1980-talet. Men efter att uppgången i ”kärninflationen”, exklusive mat och energi, blev både bredare och mer varaktig än väntat började inflationen överraska på nedsidan mot slutet av året.

Vilka/vilken faktor blir nyckel för 2023?

Dels frågan om ekonomins räntekänslighet – har vi verkligen sett den fulla effekten av Feds åtstramning eller blir den kommande nedgången i ekonomin både djupare och mer långvarig än vad som idag ligger i konsensusbilden? Dels arbetsmarknaden – kan överefterfrågan på arbetskraft lösas upp och löneökningarna dämpas utan en kraftig uppgång i arbetslösheten eller blir 2023 ett kärvt uppvaknande för USA-konsumenten?

Vad är din prognos för 2023?

Huvudscenariot är alltjämt en mild recession, med ett par kvartal med svagt sjunkande BNP, samtidigt som inflationen gradvis rör sig tillbaka mot målet om 2 procent på ett par års sikt. I ett sådant scenario har Fed inte så långt kvar till styrräntetoppen samtidigt som man kommer att vara försiktig med sänkningar så länge inte arbetsmarknaden nått en bättre balans. Fed blir i så fall troligen ingen kortsiktig räddare i nöden för ekonomin och marknaden, men inte heller samma broms som under 2022.