Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Matti Kantomaa, hur ser investeringsåret 2023 ut?

Vi bad våra experter att fundera över vilka faktorer som kommer att påverka marknadsutvecklingen mest i år. SEB:s strateg Matti Kantomaa svarar på tre snabba frågor.

Vad tar du med dig från markandsåret 2022?

Fjolåret var en verkligen utmaning gällande allokeringen mellan investeringsklasser. Tillväxtprognoserna revideras ned i flera omgångar, men trots detta lyckades företagen nå resultat nästan som förväntat. Inför det nya året är förväntningarna på den ekonomiska tillväxten blygsamma, och en kort och relativt mild recession under första halvåret verkar vara det troliga utfallet, särskilt i euroområdet. Å andra sidan är prognoserna fyllda med osäkerhet och mjuklandningen, som många hoppas på, är inte given. Då tillväxtprognoserna i rask takt skrevs ned ifjol finns det i år ”risk” för att förväntningarna måste höjas. Jag lyfter också marknadernas räntekänslighet: snabbt stigande räntor pressade kraftigt värderingen på investeringsmarknaderna och bidrog till att tillväxtsiffrorna skrevs ned. Nu verkar centralbankernas räntehöjningscykel närma sig sitt slut, och därmed kommer den negativa effekten av stigande räntor gradvis att avta. Eventuellt, ifall räntorna börjar sjunka, kan ränterörelserna bli en positiv drivkraft på investeringsmarknaderna.

Vilka faktorer är centrala för 2023?

Tidpunkten då centralbankerna (ECB, FED) tolkar att inflationen permanent och på riktiga grunder har mattats av. Det i sin tur skulle motivera ett beslut att upphöra med åtstramningarna i penningpolitiken. Marknaden kommer att prissätta (och räntorna sjunka) slutet på åtstramningarna några månader i förväg och senare under året en direkt vändning i penningpolitiken. Efter ett svagt första halvår återhämtar sig tillväxten sannolikt långsamt, för någon snabb sväng i penningpolitiken verkar inte trolig. Det finns inte heller utrymme för betydande finanspolitiska stimulansåtgärder. Konsumentefterfrågan har en viktig roll i återhämtningen, vilket i sin tur också skulle kunna ha en positiv effekt på investeringsviljan.

Vad är din prognos för 2023?

Förutsatt att recessionen blir svag och vi kommer över räntetoppen är min bedömning att placeringsåret 2023 kan bli relativt bra. Till skillnad från ifjol finns det riktigt bra avkastningspotential på räntemarknaderna; vi lämnar TINA-logiken (there-is-no-alternative) med onormalt låga eller t.o.m. negativa räntor bakom oss. Även på aktiemarknaderna finns det en väsentlig skillnad jämfört med fjolåret; PE-värderingen av bolagen är nu överlag ganska låg och det finns ingen överoptimism i prognoserna, även om kostnadstrycket är märkbart ännu i början av året.

Resultat- och tillväxtprognoser går hand i hand och ifall ekonomin tar fart och utsikterna ljusnar kan vi vänta motsvarande utslag även i resultatprognoserna. Grundscenariot för året som helhet är positivt men säkert får vi uppleva en viss turbulens längs vägen. Det har vi förvisso vant oss vid under de senaste åren.